a

DSEIN is an association, which is working in sustainable smart cities area with its expert team.

Monday - Friday 10:00 - 16:00

Weekend - CLOSED

+90 212 572 62 95
İstanbul Str. Pelin Office Building No:03 1th Floor By Elevator No:63

Bakırköy | İstanbul

 

Gülsüm Ortaç

Gülsüm Ortaç

City Planner

2018- (Tez Aşaması), İstanbul Teknik Üniversitesi Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı

2016-Halen, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

2013-2018, Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

“Planlama ve Tasarımda Engellileri Anlama ve Engelsiz Eğirdir Kentsel Tasarımı”, TÜBİTAK-BİDEB 2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2018

“III. Ulusal Engelleştirilenler Panel ve Çalıştayı”, Selçuk Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 2018

09.03.18 -10.08.18 Tema Planlama Mimarlık Mühendislik Danışmanlık Turizm Ltd. Şti.

03.07.17- 04.08.17 Tema Planlama Mimarlık Mühendislik Danışmanlık Turizm Ltd. Şti. (Staj)

27.06.16 – 05.08.16 Fethiye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Staj)

Muğla İli Köyceğiz İlçesi 1/1000 Ölçekli Mahalle Tasarımı Projesi, 2016

Muğla İli Köyceğiz İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Projesi, 2016

Eskişehir İli Suça ve Teröre Karşı Dirençli Turizm Senaryosu Baksan Sanayi Sitesi 1/500 Ölçekli Kentsel Tasarım Projesi, 2017

Uşak İli Üniversite-Arge Senaryosu 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Projesi, 2017

Uşak İli Üniversite-Arge Senaryosu Güneybatı Koridoru 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 2017

Uşak İli Üniversite-Arge Senaryosu Özel İlgi Odağı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı,2017

Isparta İli Engelsiz Eğirdir Kentsel Tasarım Projesi, 2018

Ankara İli Kültür Senaryosu 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2018

Ankara İli Kültür Senaryosu Beypazarı ve Güdül İlçeleri 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 2018

Ankara İli Kültür Senaryosu Güdül İlçesi Kültürel Değerleri Canlandırarak Kırsal Turizm ile Kalkınmanın Sağlanması Sorunsalı 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 2018

Konya İli Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kampüsü 1/500 Ölçekli CBS Tabanlı Erişebilirlik Modellemesi Projesi, 2018

Bursa İli Mudanya İlçesi 1/1000 ve 1/500 Ölçekli Kentsel Tasarım Projesi, 2019

Kocaeli İli Kefken İlçesi 1/1000 ve 1/500 Ölçekli Sarısu Deresi ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi, 2019

Ortaç, Ü. (2019) “Büyük Veri ve Kentler: Veri Odaklı Katılıma Eleştirel Bir Bakış”,Kasım Dünya Şehircilik Günü 43. Kolokyumu (Basım aşamasında Bildiri), Ankara

Or, E. & Ortaç, Ü. & Sarıbıyık, F. & Arshadi, M. & Çetin, B. (2020) “Ekolojik Yerleşimlerde Yeni Yaklaşım: Eko-Tek Kavramı Ve Kocaeli-Sarısu Örneği”, Kentli Dergisi, Sayı:36, 63-68.